Septembre 2018
Sam 15 logo pidff small Phase 1   Ulis CO 4-1 Versailles 78 FC
Sam 22 logo pidff small Phase 1   Trappes ES 1-2 Ulis CO
Sam 29 logo pidff small Phase 1   Ulis CO 1-0 Meudon AS
Octobre 2018
Sam 06            
Sam 13 logo pidff small Phase 1   Plaisirois FO
- Ulis CO
Sam 20            
Novembre 2018
Sam 10 logo pidff small Phase 1   Ulis CO 3-0 Palaiseau US
Sam 17            
Sam 24            
Décembre 2018
Sam 01 logo pidff small Phase 1   Ulis CO
7-2 Guyancourt Foot
Sam 08 logo pidff small Phase 1   Ulis CO  3-1   Etampes FC
Janvier 2019
Sam 26            
Février 2019
Sam 02            
Sam 16            
Mars 2019
Sam 16            
Sam 23            
Avril 2019
Sam 13            
Mai 2019
Sam 11            
Sam 18            
Sam 25