Septembre 2017
Sam 02            
Sam 09            
Sam 16            
Sam 23            
Sam 30   Phase n°1 J1 À Ste Geneviève
   
Octobre 2017
Sam 07            
Sam 14 Phase n°1 J2 Aux Ulis    
Sam 21            
Sam 28            
Novembre 2017
Sam 04            
Sam 11            
Sam 18    Phase n°1 J3 À Palaiseau    
Sam 25            
Décembre 2017
Sam 02   Phase n°1 J4 À Ris Orangis    
Sam 09   Phase n°1 J5 À Paray    
Sam 16            
Sam 23            
Janvier 2018
Sam 06            
Sam 13            
Sam 20            
Sam 27 Phase n°2 J1 Massy 91 FC - Ulis CO
Février 2018
Sam 03 Phase n°2 J2 Longjumeau FC - Ulis CO
Sam 10 Phase n°2 J3 Etampes FC - Ulis CO
Sam 17            
Sam 24            
Mars 2018
Sam 03            
Sam 10            
Sam 17 Phase n°2  J4 Ulis CO - Viry Chatillon ES
Sam 24 Phase n°2 J5 Ulis CO - Grigny US
Sam 31            
Avril 2018
Sam 07            
Sam 14            
Sam 21            
Sam 28            
Mai 2018
Sam 05  Phase n°2 J6 Ulis CO - Étampes FC
Sam 12            
Sam 19            
Sam 26  Phase n°2 J7 Ulis CO - Massy 91 FC
Juin 2018
Sam 02            
Sam 19            
Sam 16            
Sam 23